Vi setter innovasjon i system
For større selskaper med mål om å styrke egen innovasjonskraft, kan det ofte være lurt å starte med å sette arbeidet i en større sammenheng.

Innenfor hvilke områder skal selskapet drive innovasjon? Hvem er er ansvarlig for arbeidet og hvordan tas beslutninger? Hvordan prioriteres mellom ulike initiativer? Hvordan måles verdien av arbeidet? Dette er eksempler på spørsmål selskapet bør ha et forhold til når en satsing etableres.

Vi hjelper med å etablere de nødvendige strukturene og prosessene for å arbeide målrettet og effektivt med innovasjon - uten at det går på bekostning av den vanlige driften.
Hvor godt fungerer innovasjonsarbeidet hos dere? Få en gratis kartlegging og benchmark mot andre norske selskaper
Å skape en felles forståelse for dagens praksis og selskapets forutsetninger for å drive innovasjon, er ofte en god start når satsingen skal etableres. 

Fueled tilbyr en gratis kvantitativ evaluering av hvor godt det tilrettelegges for innovasjon hos dere i dag. I tillegg fasiliterer vi en 4-timers workshop sammen med nøkkelpersoner i selskapet hvor vi bistår med å sette mål og lage en konkret plan for innovasjonsarbeidet.


Test dere selv her!
Få på plass de grunnleggende strukturene og prosessene på bare 90 dager
Vi hjelper med å etablere innovasjonssatsingen. Dette innebærer å identifisere hvilke vekstområder som skal prioriteres og sette i gang konkrete prosjekter for å utforske disse. På veien vil vi også etablere de viktigste strukturene for å følge opp og styre innovasjonsarbeidet mest mulig effektivt.


Ta kontakt
Nysgjerrig på hvordan andre gjør det? Last ned Innovasjonsmeldingen her!
Sammen med Shifter kartlegger vi årlig hvordan norske selskaper jobber med innovasjon. Formålet er å belyse de viktigste problemstillingene selskaper står overfor og fremheve suksessfaktorer for hvoran lykkes med å skape ny vekst fra innovasjon.


Last ned