Vi hjelper etablerte selskaper å skape vekst gjennom innovasjon

Vi tror det finnes en startup i ethvert selskap
Etablerte selskaper har de beste forutsetningene for å drive vekst gjennom innovasjon. Gjennom årene har selskaper utviklet sterke markedsposisjoner, verdifull kompetanse og kunderelasjoner som kan fungere som en plattform for ny vekst.

Våre kunder kjennetegnes av at de har høye vekstambisjoner. Samtidig har de begrenset med ressurser.

Vi i Fueled er spesialister på å skape nye løsninger og kan være den operasjonelle motoren som sørger for at innovasjon skjer. Vi arbeider dedikert med å utforske, teste og validere nye forretningsmuligheter med utgangspunkt i de problemstillingene som er relevante for dere.

Ved å kombinere kraften i det etablerte med tempoet og smidigheten i et dedikert, spisskompetent team, kan vi sammen skalere innovasjoner raskt, effektivt og med minimal risiko.
Vi er et kollektiv av entreprenører

Ove Kvalsvik

Har siden 2011 bistått etablerte selskaper med å utvikle vekststrategier og bygge strukturer og prosesser for innovasjon

Kombinerer det analytiske med det kreative og arbeider både strategisk og operativt i prosjekter. Har betydelig erfaring med å lede prosesser fra problemdefinisjon til skalering

Svein Ove Kvalsund

Svein Ove har 10 års erfaring fra bank og finans, hvorav seks år i forskjellige lederposisjoner

Som leder for corporate startupen Buffer, del av internstyret i Bulder Bank, og sentral i samarbeidet med startupen Folio, har han betydelig erfaring med å drive innovasjon i det etablerte

Caspar M. Lund

Har siden 1998 jobbet med forretningsutvikling for selskaper som THORN, NRK, sol.no, Tryg og Reitangruppen

Siden 2010 har han jobbet med å hjelpe gründere og etablerte selskaper gjennom VIS Innovasjon og senere i ACCEL som ble spunnet ut i eget selskap

Steffen Øie

Designer og problemløser med røtter i spillutvikling.
Bred erfaring fra tjenestedesign, identitetsutvikling, grafisk design, UI/UX og utvikling

Steffens kompetanse øker verdien i alle deler av kundereisen og gjør det mulig for oss å bygge MVP-er effektivt, jobbe raskt og begynne å lære umiddelbart

Sigrid Lyngorth

Sigrid har bachelor i arbeids- og organisasjonspsykolog og er for tiden masterstudent innen Innovasjon og Ledelse ved Høgskulen
på Vestlandet

Jobber som Intern i Fueled og er et verdifullt medlem i flere av våre porteføljeselskaper, hvor hun bistår med analyser og praktiske gjøremål

Benjamin Bruarøy

Benjamin er tidligere gründer av to selskaper. Han har utdannelse innen digital markedsføring og studerer for øyeblikket front-end utvikling
ved Noroff

I Fueled sørger han for at nye konsepter fanger oppmerksomheten til målgruppene og at vi lærer fra målgruppen samtidig som at vi skalerer

BKK

Vi har bidratt til å øke verdien på BKK sin innovasjonsporteføljen fra 32 til 89 MNOK

Sammen med BKK sitt forretningsområde "Marked og Entreprenør" valgte vi ut seks av selskapets pågående vekstprosjekter til et 3 måneders akseleratorprogram "BKK X".

Gjennom tre måneder fikk de 24 medarbeiderne opplæring i sentrale innovasjonsmetoder og -verktøy gjennom praktisk arbeid i de enkelte prosjektene.

Gjennom prosessen ble selskapets prosjektportefølje redusert fra 46 til tre prosjekter, samtidig som at den samlede verdien av porteføljen økte fra 32MNOK til 89MNOK.

TAG ARKITEKTER

Vi har satt retning og fokus på innovasjonsarbeidet til TAG Arkitekter

TAG Arkitekter kan vise til en +20% årlig, organisk vekst siden etableringen i 2009. I selskapets strategi ble innovasjon definert som et eksplisitt fokusområde - med mål både om å verdiøke eksisterende prosjektleveranser, samt utvide innovasjonsperspektivet for å skape helt ny vekst.

For å fokusere satsingen, ledet vi arbeidet med å definere hvilke områder selskapet aktivt skal søke innovasjonsmuligheter innenfor. Prosessen ble lagt opp med høy grad av medarbeiderinvolvering; samtlige i organisasjonen var delaktig i å identifisere og prioritere viktigste trender og problemstillinger  innovasjonsarbeidet skal fokusere på fremover.

Prosessen resulterte i tre hovedspor for satsingen med tilhørende tolv utfordringer som alle fremtidige innovasjonsinitativ skal målrettes mot.

NORGESMØLLENE

Vi har gjort Norgesmøllene klar for å skape ny vekst gjennom å etablere et nytt rammeverk for innovasjon

For å lykkes med å skape større innovasjoner, med høyere suksessrate og tempo enn i dag, erkjente Norgesmøllene et behov for å etablere et felles rammeverk for hvordan selskapet jobber med innovasjon.

Sammen initierte vi tre konkrete innovasjonsprosjekter og gjennom disse utviklet og implementerte vi et nytt rammeverk for hvordan selskapet skulle igangsette, gjennomføre og evaluere initiativer.

Rammeverket baserer seg på det beste fra Design Thinking, Lean Startup, Design Sprint og Jobs-to-be-Done, og inkluderer konkrete verktøy tilpasset de ulike fasene i prosjektene, struktur for beslutningstaking for å igangsette og finansiere initiativer, samt et helhetlig sett av KPI-er for å måle fremdrift og evaluere verdien av prosjektene

TAG ARKITEKTER

Vi har hjulpet TAG Arkitekter med å skape vekst utenfor kjernevirksomhet ved å skape spinoff-en Parallelo

Sammen med TAG Arkitekter har vi vært med på å etablere Parallelo - et teknologiselskap som bruker parametrisk design for å finne de mest arealeffektive og bærekraftige løsningene i store boligprosjekter.

Konseptet ble løftet opp som en del av en intern idéutviklingsprosess i TAG Arkitekter. Vi er del av selskapets aksjonærer, styre og team, hvor vi har ansvaret for å utvikle og validere forretningsmodellen til konseptet, samt sørge for at utviklingen av selskapet skjer så smidig og effektivt som mulig - og i tett samarbeid med kundene

Hva ønsker du å gjøre?

01

Etablere strukturer og prosesser for innovasjon

Les mer

02

Skape nye konsepter og vekstselskaper

Les mer

03

Styrke deres innovasjons-kompetanse

Les mer