kurs #1.
Hvordan jobbe effektivt i innovasjons-prosjekter
Kurset gir en teoretisk og praktisk innføring i de mest anerkjente skolene innenfor innovasjon.

Kurset tar utgangspunkt i Fueled sin innovasjonsprosess som kombinerer det beste fra ulike innovasjonsmetoder. Deltakerne får en forståelse for de ulike fasene og aktivitetene i en innovasjonsprosess; fra å definere en problemstilling til å omgjøre denne til en testet forretningsmodell.

Deltakerne vil også gå tilbake fra kurset med en praktisk anvendbar «playbook» som blant annet inneholder over 50 konkrete verktøy som umiddelbart kan nyttiggjøres i eget selskap.

Ta kontakt
kurs #2.
Bli mer kundesentrisk i salgsprosessen
På dette kurset vil vi lukke gapet mellom produkt-/tjenesteutvikling og salg.

Vi vil trene salgsteamet i å gå fra tradisjonelt produktsentrisk salg til kundesentrisk salg. Dette betyr at man i større grad samhandler med kunden i salgsprosessen, og involverer kunden i større grad i den ferdige leveransen enn hva de fleste gjør i dag.

Kurset vil gå gjennom de tre ulike tilnærmingene; produktsentrisk, løsningssentrisk og kundesentrisk salg. Det å forstå disse ulike typene vil gi  nye perspektiver på måten man skal tenke salg, organisere salgsressurser og hvilke strategiske valg som bør tas videre.

Ta kontakt
kurs #3.
Hvordan organisere for effektivt innovasjonsarbeid
Å arbeide målrettet med innovasjon krever at arbeidet er satt i system. Hvordan sørger man for at organisasjonen står samlet bak en innovasjonsstrategi? Hvordan tilrettelegger man for at de riktige initiativene prioriteres og gjennomføres fokusert, effektivt og med kontroll på risiko?

Gjennom dette kurset vil vi gi en innføring i de sentrale elementene som må være på plass for å lykkes med innovasjon i et etablert selskap. Vi vil utstyre deltakerne med teorier og verktøy som er basert på vårt arbeid med andre norske selskaper. I etterkant av kurset vil deltkaerne være i stand til å etablere en strukturert innovasjonssatsing i eget selskap.

Ta kontakt
kurs #4.
God presentasjons-teknikk i salg
Det finnes mange råd for hvordan gjennomføre gode salgsmøter; både hvordan man introdusere seg på telefon til hvordan man bygger opp et effektivt salgsmøte.

Kurset vil gi en innføring hvordan salgsmøter av tekniske løsninger innen B2B kan gjennomføres. Vi vil gi en rekke konkrete tips og råd, og en beskrivelse av gode tilnærminger.

Dette er et praktisk orientert kurs, hvor deltakerne vil lære hvordan presentere sine produkter og selskap på en måte som gjør at budskapet kommer tydelig frem hos mottaker.

Ta kontakt